PRAKTISK INFORMATION

Telefontid
Lægerne, og ofte også sygeplejersken, sidder ved telefonen fra kl. 8.00-8.45.

Vi håber på Jeres forståelse for, at samtalerne her så vidt muligt holdes til konkrete problemløsninger, som kan forventes klaret ved en kort samtale. Har du behov for mere uddybende samtale, foreslår jeg, at du bestiller tid til en konsultation.
Der er oftest pres på vores linjer i telefontiden.
Har du behov for akut konsultation kan du også rette henvendelse i dette tidsrum med henblik på en konsultationsaftale, men også ved henvendelse til sekretæren efter kl. 8.45.

Henvendelser omkring almindelig tidsbestilling samt medicinbestilling henstiller vi, at I retter til sekretæren mellem kl. 8.45 og 12.30 (fredag 9-12). Dette for at sikre en så optimal afvikling af telefongangen som muligt.

Vi anbefaler, at I benytter Jer af vores e-mailkonsultation som alternativ til telefonkonsultation.
Den er specielt velegnet til svar på laboratorieprøver og lignende. Brug også muligheden på hjemmesiden til bestilling af almindelige konsultationstider samt videokonsultation. Det vil aflaste telefonkø og sekretær. 


Tids- og medicinbestillinger
Tids- og medicinbestillinger m.v. vil jeg bede om rettes til klinikken mellem 8.45-12.30 (fredag 8.45-12), hvor sekretæren sidder klar ved telefonen.

Men benyt allerhelst muligheden for bestilling via hjemmesidens punkt "Kontakt klinikken" eller via Min Læge-app. Find app'en her: GooglePlay eller AppStore

Efter kl. 12.30 henviser vores telefonsvarer til vores akutnummer, hvor vi beder om, der kun rettes henvendelse ved pludseligt opstået sygdom, der kræver vores hjælp.

Konsultation
Konsultation foregår kun efter forudgående aftale.

Sædvanligvis afsætter vi 10 min. til en konsultation. Du vil typisk blive forespurgt om konsultationens emne, så vi kan være lidt forberedte.

Akutte konsultationer vil oftest koncentere sig om det pludseligt opståede problem, der kræver lægens opmærksomhed her og nu.
Er der øvrige problemer, må du forvente at skulle bestille en ny tid til dette.

Ved behov for akut lægehjælp udenfor klinikkens almindelige åbningstid henviser vi til lægevagten tlf. 70 150 300.


OBS!
Vær venlig at huske dit sygesikringskort ved alle henvendelser i klinikken.
Du kan selv køre kortet gennem slæden på skranken. Så registreres du som ankommet på vort tidskema.