KURSUS & FERIE

Kursus og ferie 
 
Vores fravær fra klinikken vil fremgå af oversigten på denne side.

Ved fravær sidder der altid en sekretær ved telefonen i perioden fra 9.00-12.30 (fredag 9-12). Her vil du kunne bestille tid til vi er tilbage igen, samt rette almindelige forespørgsler - evt. bestille nødvendig medicin - som i så fald bliver godkendt af kollega .

Herudover har vi aftalt med kollega, praktiserende læge Rikke Nyborg, som vi har lokalefælleskab med på adressen Strømgade 16, 1. sal, at ved uopsætteligt behov for lægehjælp, i forbindelse med akut opstået sygdom, kan rettes dertil på telefon 98 92 30 33.

Vores praksis er solopraksis og således opdelt med hver vore patienter.
Som oftest vil klinikken være bemandet med læge alle dage.

Men vi har blandt byens læger aftalt en fredagsordning, hvor du ved evt. behov for akut lægehjælp fredag mellem kl. 12 og 16 kan blive henvist til andet lægehus i byen. Det vil fremgå af vores telefonsvarer på relevante fredage.
Som vanligt skal henvendelse omkring akut opstået sygdom mellem kl. 16 og 08 samt på søgnehelligdage rettes til lægevagten på tlf.70 150 300


Fraværsskema: 

Kammer og Annette har ferie i uge 39. 

Helene har ferie i uge 42.

 
Mellem jul og nytår lukker klinikken kl. 12. Herefter har byens læger på skift vagt til kl. 16, hvorefter lægevagten tager over.
Oplysninger om hvem, der har vagten, gives på vores telefonsvarer de pågældende dage.